SOLA bygger på Tøyen

31. januar fikk vi igangsettelsestillatelse på oppgradering av Sørli lekepark. Sørli lekepark er det første fysiske tiltaket som realiseres i forbindelse med satsningen på uteområdene i Områdeløft Tøyen. Gjennom flere møter og medvirkningsinnspill fra høsten 2015 frem til våren 2017 har naboer, elever ved Tøyen skole, foreldre og andre som bruker parken kommet med innspill på hva som fungerer bra med dagens park, hva som bør endres og ikke minst hvordan den nye parken bør utformes og hvilke funksjoner den bør ha. Innspill og ønsker er bearbeidet og innarbeidet i planen for lekeparken som nå skal bygges. De første arbeidene starter i andre halvdel av februar og ferdigstilles innen 1. juni 2018.


Se mer av prosjektet her.


#