Parallelloppdrag i Drammen

To nye bruer planlegges i Drammen. I løpet av våren 2018 skal det utarbeides konseptforslag for to nye bruer i Drammen sentrum. Drammen kommune inviterer til parallelloppdrag for ny bybru til erstatning for eksisterende, samt ny gang- og sykkelbru over Drammenselva. SOLA har sammen med Degree of Freedom og Nuno arkitekter blitt valgt som ett av tre team som gjennom tverrfaglig kompetanse, solid erfaring og kreativitet skal utforske innovative, fremtidsrettede, bærekraftige og samtidig realistiske/kostnadseffektive løsninger for brukonsept.