Kongens Hage

SOLA og Grape Architects visjon for Kongens gate: For å lykkes med å revitalisere sentrum, må man tenke på opplevelser i gatene, som en av de viktigste felles byrommene vi har. Kongens hage er tenkt utformet med en sekvens av forskjellige landskapsrom som gir en variert "opplevelsesåre", som blir en destinasjon samt en viktig forbindelse mellom byen og fjorden: Gjennom lunder og blågrønne enger til skogsti som åpner seg til en grønn park ved Akershus festning.


Klimaendringer gjør at været blir mer uforutsigbart, med økt ekstremvær og nedbør. Slik som byen er bygget i dag med mye harde flater, lite vegetasjon og et overbelastet vann- og avløpsnett, er det store utfordringer knyttet til å håndtere overvannet lokalt. Dette har allerede forårsaket skader på vår infrastruktur, og kan bli veldig kostbart over tid. Ved å tilrettelegge for økt håndtering av vann lokalt på overflaten, kan det blir brukt som en resurs i landskapet – fra vanning av planter, vannspeil og aktivitet, til rekreasjon og identitet. Ved å forsinke avrenning av vannet gjør at man kan rense regnvannet før det renner ut i fjorden, som ikke skader andre økosystemer.

I tillegg øker bynatur biodiversitet i byen og danner mikroklimaer som virker positive for lokale miljø. Vegetasjon og blågrønne struktur har bevist positive effekter på både mental- og fysisk helse.

Les sak i Aftenposten: https://www.aftenposten.no/osloby/i/vQyPJL/vil-forvandle-kongens-gate-til-en-groenn-hage# #
# # #